1. Forsiden
 2.  » Læringsstile
 3.  » De 4 læringsstile

Læringsstile

De 4 læringsstile: Den visuelle, den auditive, den taktile og den kinæstetiske bliver her beskrevet, som jeg opfatter dem, og som jeg bruger dem i mine værkstedskasser.

T eorien om læringsstile er delt op i beskrivelsen af de perceptuelle strenge (læringsstilene), fysiske og fysiologiske faktorer (krop og omgivelser), sociologiske og følelsesmæssige faktorer (samarbejde og følelser) og psykologiske faktorer (Holister/Analytikere).

Min opfattelse af Rita og Kenn Dunn's definition af perceptuelle strenge medfører, at jeg gør brug af følgende beskrivelse af elevernes foretrukne læringsmåder.

De visuelle elever vil gerne:

 • Bruge deres øjne, når de lærer
 • Undervises via video, overhead etc
 • Læse tekster og se billeder

De auditive elever vil gerne:

 • Bruge deres ører, når de lærer
 • Undervises via lyd-medier
 • Have tingene fortalt og selv tale om dem

De taktile elever vil gerne:

 • Bruge deres hænder, når de lærer
 • Undervises via hjælpemidler, som man rører ved
 • Tage notater, lave puslespil eller røre ved noget

De kinæstetiske elever vil gerne:

 • Bruge hele kroppen, når de lærer
 • Undervises, mens de bevæger sig
 • Flytte sig meget, mens de arbejder

Mine værkstedskasser har aktiviteter, der giver mulighed for at lære på alle disse måder.

 

Marianne Borup.

Anbefal siden til en ven:

Du kan anbefale min side til en ven. Indtast din vens mailadressen i det hvide felt og tryk på send knappen, så sender du min URL