1. Forsiden
 2.  » Værksteder
 3.  » Jul

Julemandens værksted

Emnet for denne værkstedskasser er: Julen.
Julemandens Værksted indeholder væsentligt flere aktiviteter end de andre cd’er. Børnene får læst mange juleord mange gange, de blander historier, der fortæller om jul og nisser, og læser jule-rim. Der er også en masse skabeloner til at børnene kan skrive breve til hele familien i december – på baggrund af alle de juleord, de bliver fortrolige med i de øvrige værksteder. Og der er ønskelister, de kan udfylde. Som noget helt nyt er der også kryds-og-tværser med juleordene. Der er lette aktiviteter og sværere aktiviteter, så der er som vanligt mulighed for differentiering – og for at bruge cd’en på flere klassetrin.

Værkstedskassen indeholder nedenstående aktiviteter:

 • Billedlotteri
 • Bland selv historie
 • Breve
 • Domino-Huskespil
 • Elektroboards
 • Flipflapper
 • Flipover
 • Fluesmækker
 • Gulvspil
 • Klemmehjul
 • Kryds og tværs
 • Læg en historie
 • Mandala
 • Opgavehæfte
 • Pletskud
 • Puslespil
 • Rim-historie
 • Rutsjebaner
 • Slangespil
 • Viklekort

F orud for arbejdet sammen med børnene kopieres en værkstedsliste til alle. Den udleveres sammen med en mappe og nogle stykker linjeret papir til hvert barn. Denne mappe vil være barnets arbejdsmappe, hvor barnet skriver besvarelserne til de opgaver, der måtte kræve en sådan.

Hver gang barnet er færdig med en aktivitet, skrives den aktuelle dato ud for aktiviteten på værkstedslisten. Barnet og læreren kan således holde øje med, hvor mange værkstedsaktiviteter barnet har arbejdet med – og hvor mange gange.

Mange af aktiviteterne er selvkontrollerende: Electroboards (lampen lyser kun ved korrekt svar), klemmehjul (via bogstavkoden bagpå) og viklekort (linjer bagpå) f.eks. Der er derfor basis for at vurdere individuelt, hvor mange skriftlige besvarelser der skal foreligge for hvert enkelt barns værkstedsarbejde.

Jeg har selv fundet det formålstjenligt at lade børnene nedskrive svarene (og/eller spørgsmålene) efter de fleste af aktiviteterne, for at sikre at de har læst og besvaret spørgsmålene. Det gør også, at børnene selv følger med i eget aktivitetsniveau.

Til det formål har jeg kopieret nogle af opgaverne, som eleverne derefter skriver deres besvarelser på. Øvrige besvarelser skrives på de linjerede stykker papir i mappen.

Mappen kan derfor være grundlaget for en evaluering af barnets indsats og udbytte af værkstedsarbejdet.

Marianne Borup.

Anbefal siden til en ven:

Du kan anbefale min side til en ven. Indtast din vens mailadressen i det hvide felt og tryk på send knappen, så sender du min URL