1. Forsiden
  2.  » De 7 Intelligenser
  3.  » Introduktion

Introduktion til de 7 intellligenser

Howard Gardner mener, at der er 7 forskellige intelligenser. Dem har jeg indarbejdet i mine værkstedskasser, i det omfang jeg har fundet det muligt.

I opbygningen af mine værkstedskasser har jeg medtænkt de mange intelligenser. Kun den musikalske intelligens har jeg haft svært ved at indarbejde, da jeg synes, at det kræver kendskab til nogle bestemte sange for at give mening. Jeg gør derfor det, at jeg synger sange om emnet med eleverne, læser dem op rytmisk og klapper stavelser. Jeg prøver stadig at finde en måde at få denne intelligens naturligt integreret i værkstederne, så alle 7 er repræsenteret.

Howard Gardner har defineret 7 forskellige intelligenser. Han arbejder stadig på at bevise, om der evt. findes en 8. intelligens, nemlig den naturalistiske. Jeg har valgt at forholde mig til Howard Gardners nuværende antal og definitioner, velvidende at andre har viderudviklet teorien og medtaget flere forskellige andre intelligenser.

Howard Gardners definitioner bygger på hjernens funktioner – hvis det for eksempel kan bevises, at en hjerneskade i et bestemt område af hjernen medfører tab af et bestemt intelligensområde, er ét vigtigt kriterium for optagelse på listen af intelligenser opfyldt.

Intelligens er, ifølge Gardners "Frames of Mind": Evnen til at løse problemer eller skabe produkter, som værdsættes i mindst én kultur eller ét samfund. Gardner har desuden opstillet 8 forskellige kriterier, som skal opfyldes for at en evne kan kaldes en intelligens. Det vil ikke give mening at liste dem her uden en længere forklaring, og det er ikke mit ærinde på denne side. Jeg nævner det kun for at begrunde mit valg.

Vi har alle anlæg for samtlige intelligenser, det er bare forskelligt hvor meget, vi hver især bruger dem. Her mener jeg igen, at en undervisning der i tværfaglige værksteds-forløb appellerer til alle 7 intelligenser (ligesom de 4 læringsstile), vil bidrage til, at børnene bruger alle deres intelligensområder og derved får mulighed for at finde deres styrkeområder. Igen tester jeg ikke børnene, af samme grunde som at jeg ikke tester deres læringsstile, men jeg tror på, at denne fremgangsmåde vil give børnene de bedste muligheder for hver især at tilegne sig viden i fremtiden.

Marianne Borup.

Anbefal siden til en ven:

Du kan anbefale min side til en ven. Indtast din vens mailadressen i det hvide felt og tryk på send knappen, så sender du min URL